Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối sản phẩm Sơn Hà trực tiếp từ nhà máy Sản xuất Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (Chân cột đường trên cao T144) Điện thoại: 0243.997.0696 - 024.37558857 - Hotline : 0961 425 166 Email : contact@bonnuocsonha.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn nước Sơn Hà

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2019 Trung tâm phân phối sản phẩm Sơn Hà trực tiếp từ nhà máy Sản xuất là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Sơn Hà như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà dày 0.8mm NSH900-1000D0.85,200,000đ015,200,000đ Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà dày 0.8mm
2Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà độ dày 1mm NSH900-1000D15,700,000đ015,700,000đ Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà độ dày 1mm
3Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN500 BAMN5001,975,000đ011,975,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN500
4Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN700 BAMN7002,245,000đ012,245,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN700
5Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà dày 1.2mm NSH900-1000D1.26,800,000đ016,800,000đ Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà dày 1.2mm
6Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 0.8mm NSH2000D0.89,850,000đ019,850,000đ Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 0.8mm
7Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 F960 BAMN10002,920,000đ012,920,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 F960
8Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 F980 BAMN12003,226,000đ013,226,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 F980
9Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 1mm NSH2000D110,850,000đ0110,850,000đ Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 1mm
10Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 1.2mm NSH2000D1.212,950,000đ0112,950,000đ Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 1.2mm
11Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 0.8mm NSH3000D0.813,600,000đ0113,600,000đ Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 0.8mm
12Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 F960 BAMN1500F9604,600,000đ014,600,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 F960
13Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 1mm NSH3000D115,100,000đ0115,100,000đ Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 1mm
14Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 F1140 BAMN1500F11404,500,000đ014,500,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 F1140
15Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 F1140 BAMN2000F11405,800,000đ015,800,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 F1140
16 Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 1.2mm NSH3000D1.217,800,000đ0117,800,000đ  Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 1.2mm
17Bể nước ngầm Inox dung tích từ 4000l - 10000l Sơn Hà NSHD01 Bể nước ngầm Inox dung tích từ 4000l - 10000l Sơn Hà
18Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 F1380 BAMN2000F13806,100,000đ016,100,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 F1380
19Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 F1140 BAMN2500F11407,300,000đ017,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 F1140
20Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 F1380 BAMN2500F13807,650,000đ017,650,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 F1380
21Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 F1140 BAMN3000F11408,360,000đ018,360,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 F1140
22Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 F1380 BAMN3000F13808,790,000đ018,790,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 F1380
23Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 F1420 BAMN4000F142010,900,000đ0110,900,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 F1420
24Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 F1420 BAMN5000F142013,800,000đ0113,800,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 F1420
25Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 F1420 BAMN6000F142017,180,000đ0117,180,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 F1420
26Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 SHN5002,025,000đ012,025,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500
27Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 SHN7002,315,000đ012,315,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700
28Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 SHN10003,020,000đ013,020,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000
29Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 F980 SHN12003,326,000đ013,326,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 F980
30Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 F960 SHN1500F9604,750,000đ014,750,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 F960
31Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 F1140 SHN2000F11406,000,000đ016,000,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 F1140
32Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 F1140 SHN1500F11404,650,000đ014,650,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 F1140
33Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 F1380 SHN2000F13806,300,000đ016,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 F1380
34Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 F1140 SHN2500F11407,550,000đ017,550,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 F1140
35Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 F1380 SHN2500F13807,900,000đ017,900,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 F1380
36Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 F1140 SHN3000F11408,660,000đ018,660,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 F1140
37Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 F1380 SHN3000F13809,090,000đ019,090,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 F1380
38Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 F1420 SHN4000F142011,300,000đ0111,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 F1420
39Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 F1420 SHN5000F142014,300,000đ0114,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 F1420
40Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 F1420 SHN6000F142017,780,000đ0117,780,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 F1420
41Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD500 BAMD5001,825,000đ011,825,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD500
42Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD700 BAMD7002,095,000đ012,095,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD700
43Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1000 F960 BAMD10002,700,000đ012,700,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1000 F960
44Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1200 F980 BAMD12002,990,000đ012,990,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1200 F980
45Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1500 F960 BAMD1500F9604,300,000đ014,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1500 F960
46Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1500 F1140 BAMD1500F11404,200,000đ014,200,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1500 F1140
47Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2000 F1140 BAMD2000F11405,400,000đ015,400,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2000 F1140
48Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2000 F1380 BAMD2000F13805,700,000đ015,700,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2000 F1380
49Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2500 F1140 BAMD2500F11406,800,000đ016,800,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2500 F1140
50Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2500 F1380 BAMD2500F13807,150,000đ017,150,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2500 F1380
51Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD3000 F1140 BAMD3000F11407,800,000đ017,800,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD3000 F1140
52Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD4000 F1420 BAMD4000F142010,200,000đ0110,200,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD4000 F1420
53Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD5000 F1420 BAMD5000F142012,900,000đ0112,900,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD5000 F1420
54Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD6000 F1420 BAMD6000F142001 Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD6000 F1420
55Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 F1380 BAMD3000F13808,230,000đ018,230,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 F1380
56Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD3500 F1420 BAMD3500F14209,150,000đ019,150,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD3500 F1420
57Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 F1420 SHN3500F142010,100,000đ0110,100,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 F1420
58Bồn nước Sơn Hà Alpha 3500L F1420 BAMN3500F1420 9,995,000đ019,995,000đ Bồn nước Sơn Hà Alpha 3500L F1420
59Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500F1420 BAMN3500F1420 9,750,000đ019,750,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500F1420
60Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 SHD5001,875,000đ011,875,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500
61Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 SHD7002,165,000đ012,165,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700
62Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 SHD10002,800,000đ012,800,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000
63Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 SHD12003,090,000đ013,090,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200
64Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F960 SHD1500F9604,450,000đ014,450,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F960
65Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F1140 SHD1500F11404,350,000đ014,350,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F1140
66Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1140 SHD2000F11405,600,000đ015,600,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1140
67Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1380 SHD2000F13805,900,000đ015,900,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1380
68Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F11407,050,000đ017,050,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140
69Bồn nước Sơn Hà 7000 lít Ngang F1420 SHCN7000F142022,567,500đ0122,567,500đ Bồn nước Sơn Hà 7000 lít Ngang F1420
70Bồn nước Sơn Hà 8000 lít ngang F1420 SHCN8000F142025,346,250đ0125,346,250đ Bồn nước Sơn Hà 8000 lít ngang F1420
71Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1380 SHD2500F13807,400,000đ017,400,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1380
72Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F11408,100,000đ018,100,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140
73Bồn nước Sơn Hà 8000 lít ngang F1700 SHCN8000F170026,556,000đ0126,556,000đ Bồn nước Sơn Hà 8000 lít ngang F1700
74Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F1420 SHCN10000F142032,096,250đ0132,096,250đ Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F1420
75Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1380 SHD3000F13808,530,000đ018,530,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1380
76Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F1700 SHCN10000F170035,606,248đ0135,606,248đ Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F1700
77Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F2200 SHCN10000F220037,270,800đ0137,270,800đ Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F2200
78Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 F1420 SHD4000F142010,600,000đ0110,600,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 F1420
79Bồn nước Sơn Hà 12000 lít ngang F1700 SHCN12000F170041,298,752đ0141,298,752đ Bồn nước Sơn Hà 12000 lít ngang F1700
80Bồn nước Sơn Hà 12000 lít ngang F2200 SHCN12000F220045,068,400đ0145,068,400đ Bồn nước Sơn Hà 12000 lít ngang F2200
81Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 F1420 SHD5000F142013,400,000đ0113,400,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 F1420
82Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 F1420 SHD6000F142001 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 F1420
83Bồn nước Sơn Hà 15000 lít ngang F1700 SHCN15000F170052,245,000đ0152,245,000đ Bồn nước Sơn Hà 15000 lít ngang F1700
84Bồn nước Sơn Hà 15000 lít ngang F2200 SHCN15000F220051,062,400đ0151,062,400đ Bồn nước Sơn Hà 15000 lít ngang F2200
85Bồn nước Sơn Hà 20000 lít ngang F1700 SHCN20000F170064,782,000đ0164,782,000đ Bồn nước Sơn Hà 20000 lít ngang F1700
86Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 F1420 SHD3500F14209,500,000đ019,500,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 F1420
87Bồn nước Sơn Hà 20000 lít ngang F2200 SHCN20000F220065,923,200đ0165,923,200đ Bồn nước Sơn Hà 20000 lít ngang F2200
88Bồn nước Sơn Hà 25000 ngang lít F2200 SHCN25000F220077,047,200đ0177,047,200đ Bồn nước Sơn Hà 25000 ngang lít F2200
89Bồn nước Sơn Hà 28000 lít ngang F2200 SHCN28000F220083,570,400đ0183,570,400đ Bồn nước Sơn Hà 28000 lít ngang F2200
90Bồn nước Sơn Hà 30000 lít ngang F2200 SHCN30000F220087,804,000đ0187,804,000đ Bồn nước Sơn Hà 30000 lít ngang F2200
91Bồn nước Sơn Hà 35000 lít ngang F2200 SHCN35000F2200101,671,200đ01101,671,200đ Bồn nước Sơn Hà 35000 lít ngang F2200
92Bồn nước Sơn Hà 7000 lít đứng F1420 SHCD7000F142017,980,876đ0117,980,876đ Bồn nước Sơn Hà 7000 lít đứng F1420
93Bồn nước Sơn Hà 22000 ngang lít F2200 SHCN22000F220071,550,000đ0171,550,000đ Bồn nước Sơn Hà 22000 ngang lít F2200
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Sơn Hà chính hãng 100% của Sơn Hà. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 2 năm 2019. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang