Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối sản phẩm Sơn Hà trực tiếp từ nhà máy Sản xuất Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (Chân cột đường trên cao T144) Điện thoại: 0243.997 0696 - 024.3755 8857 - 024.3748 0028 - Hotline : 0918 762 536 Email : contact@bonnuocsonha.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn nước Sơn Hà

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017 Trung tâm phân phối sản phẩm Sơn Hà trực tiếp từ nhà máy Sản xuất là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Sơn Hà như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà dày 0.8mm NSH900-1000D0.85,200,000đ015,200,000đ Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà dày 0.8mm
2Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà độ dày 1mm NSH900-1000D15,700,000đ015,700,000đ Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà độ dày 1mm
3Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN500 BAMN5002,020,000đ012,020,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN500
4Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà dày 1.2mm NSH900-1000D1.26,800,000đ016,800,000đ Bể nước ngầm Inox 900l - 1000l Sơn Hà dày 1.2mm
5Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN700 BAMN7002,292,000đ012,292,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN700
6Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 F960 BAMN10002,715,000đ012,715,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 F960
7Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 0.8mm NSH2000D0.89,850,000đ019,850,000đ Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 0.8mm
8Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 1mm NSH2000D110,850,000đ0110,850,000đ Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 1mm
9Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 F980 BAMN12002,966,000đ012,966,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 F980
10Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 F1050 BAMN13503,419,000đ013,419,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 F1050
11Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 1.2mm NSH2000D1.212,950,000đ0112,950,000đ Bể nước ngầm Inox 2000l Sơn Hà độ dày 1.2mm
12Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 0.8mm NSH3000D0.813,600,000đ0113,600,000đ Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 0.8mm
13Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 F960 BAMN1500F9604,075,000đ014,075,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 F960
14Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 F1140 BAMN1500F11404,187,500đ014,187,500đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 F1140
15Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 1mm NSH3000D115,100,000đ0115,100,000đ Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 1mm
16 Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 1.2mm NSH3000D1.217,800,000đ0117,800,000đ  Bể nước ngầm Inox 3000l Sơn Hà độ dày 1.2mm
17Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 F1140 BAMN2000F11405,290,000đ015,290,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 F1140
18Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 F1380 BAMN2000F13805,510,000đ015,510,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 F1380
19Bể nước ngầm Inox dung tích từ 4000l - 10000l Sơn Hà NSHD01 Bể nước ngầm Inox dung tích từ 4000l - 10000l Sơn Hà
20Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 F1140 BAMN2500F11406,635,000đ016,635,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 F1140
21Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 F1380 BAMN2500F13806,755,000đ016,755,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 F1380
22Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 F1140 BAMN3000F11407,550,000đ017,550,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 F1140
23Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 F1380 BAMN3000F13807,860,000đ017,860,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 F1380
24Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 F1420 BAMN4000F14209,760,000đ019,760,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 F1420
25Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 F1420 BAMN4500F142010,822,500đ0110,822,500đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 F1420
26Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 F1420 BAMN5000F142011,885,000đ0111,885,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 F1420
27Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 F1420 BAMN6000F142013,920,000đ0113,920,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 F1420
28Bồn nước Inox sơn Hà SHNi500 SHNi5002,250,000đ012,250,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi500
29Bồn nước Inox sơn Hà SHNi700 SHNi7002,514,000đ012,514,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi700
30Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1000 F960 SHNi10003,070,000đ013,070,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1000 F960
31Bồn nước Inox sơn Hà SHNi1200 F980 SHNi12003,300,000đ013,300,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi1200 F980
32Bồn nước Inox sơn Hà SHNi1350 F1050 SHNi13503,746,000đ013,746,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi1350 F1050
33Bồn nước Inox sơn Hà SHNi1500 F960 SHNi1500F9604,470,000đ014,470,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi1500 F960
34Bồn nước Inox sơn Hà SHNi1500 F1140 SHNi1500F11404,629,000đ014,629,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi1500 F1140
35Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 F1140 SHNi2000F11405,730,000đ015,730,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 F1140
36Bồn nước Inox sơn Hà SHNi2000 F1380 SHNi2000F13806,030,000đ016,030,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi2000 F1380
37Bồn nước Inox sơn Hà SHNi2500 F1140 SHNi2500F11407,150,000đ017,150,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi2500 F1140
38Bồn nước Inox sơn Hà SHNi2500 F1380 SHNi2500F13807,280,000đ017,280,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi2500 F1380
39Bồn nước Inox sơn Hà SHNi3000 F1140 SHNi3000F11408,140,000đ018,140,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi3000 F1140
40Bồn nước Inox sơn Hà SHNi3000 F1380 SHNi3000F13808,440,000đ018,440,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi3000 F1380
41Bồn nước Inox sơn Hà SHNi3500 F1420 SHNi3500F142010,605,000đ0110,605,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi3500 F1420
42Bồn nước Inox sơn Hà SHNi4000 F1420 SHNi4000F142011,550,000đ0111,550,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi4000 F1420
43Bồn nước Inox sơn Hà SHNi4500 F1420 SHNi4500F142013,425,000đ0113,425,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi4500 F1420
44Bồn nước Inox sơn Hà SHNi5000 F1420 SHNi5000F142014,250,000đ0114,250,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi5000 F1420
45Bồn nước Inox sơn Hà SHNi6000 F1420 SHNi6000F142017,430,000đ0117,430,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHNi6000 F1420
46Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 SHN5002,020,000đ012,020,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500
47Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 SHN7002,292,000đ012,292,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700
48Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 SHN10002,715,000đ012,715,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000
49Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 F980 SHN12002,966,000đ012,966,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 F980
50Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 F1050 SHN13503,419,000đ013,419,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 F1050
51Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 F960 SHN1500F9604,075,000đ014,075,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 F960
52Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 F1140 SHN2000F11405,290,000đ015,290,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 F1140
53Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 F1140 SHN1500F11404,187,500đ014,187,500đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 F1140
54Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 F1380 SHN2000F13805,510,000đ015,510,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 F1380
55Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 F1140 SHN2500F11406,635,000đ016,635,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 F1140
56Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 F1380 SHN2500F13806,755,000đ016,755,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 F1380
57Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 F1140 SHN3000F11407,550,000đ017,550,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 F1140
58Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 F1380 SHN3000F13807,860,000đ017,860,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 F1380
59Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 F1140 SHN3500F11408,935,000đ018,935,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 F1140
60Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420 SHN4500F142010,822,500đ0110,822,500đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420
61Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 F1420 SHN4000F14209,760,000đ019,760,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 F1420
62Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 F1420 SHN5000F142011,885,000đ0111,885,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 F1420
63Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 F1420 SHN6000F142013,920,000đ0113,920,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 F1420
64Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD500 BAMD5001,840,000đ011,840,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD500
65Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD700 BAMD7002,092,000đ012,092,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD700
66Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1000 F960 BAMD10002,515,000đ012,515,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1000 F960
67Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1200 F980 BAMD12002,766,000đ012,766,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1200 F980
68Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1350 F1050 BAMD13503,159,000đ013,159,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1350 F1050
69Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1500 F960 BAMD1500F9603,835,000đ013,835,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1500 F960
70Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1500 F1140 BAMD1500F11403,917,500đ013,917,500đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD1500 F1140
71Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2000 F1140 BAMD2000F11404,990,000đ014,990,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2000 F1140
72Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2000 F1380 BAMD2000F13805,270,000đ015,270,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2000 F1380
73Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2500 F1140 BAMD2500F11406,395,000đ016,395,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2500 F1140
74Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2500 F1380 BAMD2500F13806,515,000đ016,515,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD2500 F1380
75Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD3000 F1140 BAMD3000F11407,270,000đ017,270,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD3000 F1140
76Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD4000 F1420 BAMD4000F14209,240,000đ019,240,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD4000 F1420
77Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD4500 F1420 BAMD4500F142010,302,500đ0110,302,500đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD4500 F1420
78Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD5000 F1420 BAMD5000F142011,365,000đ0111,365,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD5000 F1420
79Bồn nước INOX Sơn Hà SHDI500 SHDI5002,050,000đ012,050,000đ Bồn nước INOX Sơn Hà SHDI500
80Bồn nước Inox Sơn Hà SHDI700 SHDI7002,314,000đ012,314,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDI700
81Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD6000 F1420 BAMD6000F142013,200,000đ0113,200,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD6000 F1420
82Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 F1380 BAMD3000F13807,620,000đ017,620,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 F1380
83Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD3500 F1420 BAMD3500F14208,445,000đ018,445,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà alpha BAMD3500 F1420
84Bồn nước Inox Sơn Hà SHDI1000 F960 SHDI10002,870,000đ012,870,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDI1000 F960
85Bồn nước Inox sơn Hà SHDi1200 F980 SHDI12003,100,000đ013,100,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi1200 F980
86Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 F1420 SHN3500F14208,765,000đ018,765,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 F1420
87Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 F1420 BAMN3500F14208,765,000đ018,765,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 F1420
88Bồn nước Inox sơn Hà SHDi1350 F1050 SHDI13503,506,000đ013,506,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi1350 F1050
89Bồn nước Inox sơn Hà SHDi1500 F960 SHDI1500F9604,330,000đ014,330,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi1500 F960
90Bồn nước Inox sơn Hà SHDi1500 F1140 SHDi1500F11404,470,000đ014,470,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi1500 F1140
91Bồn nước Inox sơn Hà SHDi2000 F1140 SHDi2000F11405,430,000đ015,430,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi2000 F1140
92Bồn nước Inox sơn Hà SHDi2000 F1380 SHDi2000F13805,790,000đ015,790,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi2000 F1380
93Bồn nước Inox sơn Hà SHDi2500 F1140 SHDi2500F11406,990,000đ016,990,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi2500 F1140
94Bồn nước Inox sơn Hà SHDi2500 F1380 SHDi2500F13807,180,000đ017,180,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi2500 F1380
95Bồn nước Inox sơn Hà SHDi3000 F1140 SHDi3000F11408,220,000đ018,220,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi3000 F1140
96Bồn nước Inox sơn Hà SHDi3000 F1380 SHDi3000F13808,340,000đ018,340,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi3000 F1380
97Bồn nước Inox sơn Hà SHDi3500 F1420 SHDi3500F142010,285,000đ0110,285,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi3500 F1420
98Bồn nước Inox sơn Hà SHDi4000 F1420 SHDi4000F142011,440,000đ0111,440,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi4000 F1420
99Bồn nước Inox sơn Hà SHDi4500 F1420 SHDi4500F142012,905,000đ0112,905,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi4500 F1420
100Bồn nước Inox sơn Hà SHDi5000 F1420 SHDi5000F142012,390,000đ0112,390,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi5000 F1420
101Bồn nước Inox sơn Hà SHDi6000 F1420 SHDi6000F142016,710,000đ0116,710,000đ Bồn nước Inox sơn Hà SHDi6000 F1420
102Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 SHD5001,840,000đ011,840,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500
103Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 SHD7002,092,000đ012,092,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700
104Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 SHD10002,515,000đ012,515,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000
105Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 SHD12002,766,000đ012,766,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200
106Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 SHD13503,159,000đ013,159,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350
107Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F960 SHD1500F9603,835,000đ013,835,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F960
108Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F1140 SHD1500F11403,917,500đ013,917,500đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F1140
109Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1140 SHD2000F11404,990,000đ014,990,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1140
110Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1380 SHD2000F13805,270,000đ015,270,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1380
111Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F11406,395,000đ016,395,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140
112Bồn nước Sơn Hà 7000 lít Ngang F1420 SHCN7000F142022,567,500đ0122,567,500đ Bồn nước Sơn Hà 7000 lít Ngang F1420
113Bồn nước Sơn Hà 8000 lít ngang F1420 SHCN8000F142025,346,250đ0125,346,250đ Bồn nước Sơn Hà 8000 lít ngang F1420
114Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1380 SHD2500F13806,515,000đ016,515,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1380
115Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F11407,270,000đ017,270,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140
116Bồn nước Sơn Hà 8000 lít ngang F1700 SHCN8000F170026,556,000đ0126,556,000đ Bồn nước Sơn Hà 8000 lít ngang F1700
117Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F1420 SHCN10000F142032,096,250đ0132,096,250đ Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F1420
118Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1380 SHD3000F13807,620,000đ017,620,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1380
119Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F1700 SHCN10000F170035,606,248đ0135,606,248đ Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F1700
120Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F2200 SHCN10000F220037,270,800đ0137,270,800đ Bồn nước Sơn Hà 10000 lít ngang F2200
121Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 F1420 SHD4000F14209,240,000đ019,240,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 F1420
122Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420 SHD4500F142010,302,500đ0110,302,500đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420
123Bồn nước Sơn Hà 12000 lít ngang F1700 SHCN12000F170041,298,752đ0141,298,752đ Bồn nước Sơn Hà 12000 lít ngang F1700
124Bồn nước Sơn Hà 12000 lít ngang F2200 SHCN12000F220045,068,400đ0145,068,400đ Bồn nước Sơn Hà 12000 lít ngang F2200
125Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 F1420 SHD5000F142011,365,000đ0111,365,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 F1420
126Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 F1420 SHD6000F142013,200,000đ0113,200,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 F1420
127Bồn nước Sơn Hà 15000 lít ngang F1700 SHCN15000F170052,245,000đ0152,245,000đ Bồn nước Sơn Hà 15000 lít ngang F1700
128Bồn nước Sơn Hà 15000 lít ngang F2200 SHCN15000F220051,062,400đ0151,062,400đ Bồn nước Sơn Hà 15000 lít ngang F2200
129Bồn nước Sơn Hà 20000 lít ngang F1700 SHCN20000F170064,782,000đ0164,782,000đ Bồn nước Sơn Hà 20000 lít ngang F1700
130Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 F1420 SHD3500F14208,445,000đ018,445,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 F1420
131Bồn nước Sơn Hà 20000 lít ngang F2200 SHCN20000F220065,923,200đ0165,923,200đ Bồn nước Sơn Hà 20000 lít ngang F2200
132Bồn nước Sơn Hà 25000 ngang lít F2200 SHCN25000F220077,047,200đ0177,047,200đ Bồn nước Sơn Hà 25000 ngang lít F2200
133Bồn nước Sơn Hà 28000 lít ngang F2200 SHCN28000F220083,570,400đ0183,570,400đ Bồn nước Sơn Hà 28000 lít ngang F2200
134Bồn nước Sơn Hà 30000 lít ngang F2200 SHCN30000F220087,804,000đ0187,804,000đ Bồn nước Sơn Hà 30000 lít ngang F2200
135Bồn nước Sơn Hà 35000 lít ngang F2200 SHCN35000F2200101,671,200đ01101,671,200đ Bồn nước Sơn Hà 35000 lít ngang F2200
136Bồn nước Sơn Hà 7000 lít đứng F1420 SHCD7000F142017,980,876đ0117,980,876đ Bồn nước Sơn Hà 7000 lít đứng F1420
137Bồn nước Sơn Hà 22000 ngang lít F2200 SHCN22000F220071,550,000đ0171,550,000đ Bồn nước Sơn Hà 22000 ngang lít F2200
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Sơn Hà chính hãng 100% của Sơn Hà. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 8 năm 2017. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang