Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối sản phẩm Sơn Hà trực tiếp từ nhà máy Sản xuất Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (Chân cột đường trên cao T144) Điện thoại: 0243.997.0696 - 024.37558857 - Hotline : 0961 425 166 Email : contact@bonnuocsonha.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Máy lọc nước RO Sơn Hà

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2019 Trung tâm phân phối sản phẩm Sơn Hà trực tiếp từ nhà máy Sản xuất là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Máy lọc nước RO Sơn Hà như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi lọc SHRO.019 không vỏ, có đồng hồ 4,680,000đ014,680,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi lọc SHRO.019 không vỏ, có đồng hồ
2Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.017 không vỏ có đồng hồ 4,080,000đ014,080,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.017 không vỏ có đồng hồ
3Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.018 không vỏ, có đồng hồ 4,380,000đ014,380,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.018 không vỏ, có đồng hồ
4Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.016 không vỏ, có đồng hồ 3,980,000đ013,980,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.016 không vỏ, có đồng hồ
5Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.015 không vỏ, có đồng hồ 3,880,000đ013,880,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.015 không vỏ, có đồng hồ
6Máy lọc nước sơn Hà 5 lõi SHRO.005 không vỏ 3,750,000đ013,750,000đ Máy lọc nước sơn Hà 5 lõi SHRO.005 không vỏ
7Máy lọc nước sơn Hà 6 lõi SHRO.006 không vỏ 3,850,000đ013,850,000đ Máy lọc nước sơn Hà 6 lõi SHRO.006 không vỏ
8Máy lọc nước sơn Hà 7 lõi SHRO.007 không vỏ 3,950,000đ013,950,000đ Máy lọc nước sơn Hà 7 lõi SHRO.007 không vỏ
9Máy lọc nước sơn Hà 8 lõi SHRO.008 không vỏ 4,250,000đ014,250,000đ Máy lọc nước sơn Hà 8 lõi SHRO.008 không vỏ
10Máy lọc nước sơn Hà 9 lõi SHRO.009 không vỏ 4,550,000đ014,550,000đ Máy lọc nước sơn Hà 9 lõi SHRO.009 không vỏ
11Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi SHRO.4K.006 Vỏ nhiễm từ 4,120,000đ014,120,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi SHRO.4K.006 Vỏ nhiễm từ
12Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4K.005 Vỏ nhiễm từ 3,970,000đ013,970,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4K.005 Vỏ nhiễm từ
13Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.007 Vỏ nhiễm từ 4,220,000đ014,220,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.007 Vỏ nhiễm từ
14Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi SHRO.4K.008 Vỏ nhiễm từ 4,570,000đ014,570,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi SHRO.4K.008 Vỏ nhiễm từ
15Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi SHRO.4K.009 Vỏ nhiễm từ 5,070,000đ015,070,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi SHRO.4K.009 Vỏ nhiễm từ
16Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi- SHRO.4P.006 vỏ tủ nhiễm từ 4,050,000đ014,050,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi- SHRO.4P.006 vỏ tủ nhiễm từ
17Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4P.005 vỏ tủ nhiễm từ 3,900,000đ013,900,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4P.005 vỏ tủ nhiễm từ
18Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi- SHRO.4P.007 vỏ tủ nhiễm từ 4,150,000đ014,150,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi- SHRO.4P.007 vỏ tủ nhiễm từ
19Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi- SHRO.4P.008 vỏ tủ nhiễm từ 4,500,000đ014,500,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi- SHRO.4P.008 vỏ tủ nhiễm từ
20Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi- SHRO.4P.009 vỏ tủ nhiễm từ 5,000,000đ015,000,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi- SHRO.4P.009 vỏ tủ nhiễm từ
21Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi SHRO.4K.01.6 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ 4,250,000đ014,250,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi SHRO.4K.01.6 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ
22Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi SHRO.4K.01.8 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ 4,700,000đ014,700,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi SHRO.4K.01.8 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ
23Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi SHRO.4K.01.9 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ 5,200,000đ015,200,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi SHRO.4K.01.9 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ
24Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4P.01.5 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ 4,030,000đ014,030,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4P.01.5 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ
25Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi- SHRO.4P.01.7 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ 4,280,000đ014,280,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi- SHRO.4P.01.7 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ
26Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi- SHRO.4P.01.8 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ 4,630,000đ014,630,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi- SHRO.4P.01.8 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ
27Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi- SHRO.4P.01.6 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ 4,180,000đ014,180,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi- SHRO.4P.01.6 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ
28Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi- SHRO.4P.01.9 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ 4,130,000đ014,130,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi- SHRO.4P.01.9 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ
29Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.01.7 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ 4,350,000đ014,350,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.01.7 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ
30Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4K.01.5 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ 4,100,000đ014,100,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4K.01.5 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ
31Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.6 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 4,120,000đ014,120,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.6 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
32Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.7 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 4,250,000đ014,250,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.7 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
33Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.8 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 4,600,000đ014,600,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.8 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
34Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.9 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 5,100,000đ015,100,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.9 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
35Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.9 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 5,030,000đ015,030,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.9 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
36Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.6 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 4,080,000đ014,080,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.6 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
37Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.7 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 4,180,000đ014,180,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.7 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
38Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.8 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 4,530,000đ014,530,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.8 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
39Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 4,000,000đ014,000,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
40Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ 3,930,000đ013,930,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
41Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi SHRO.2K.005 Vỏ Tủ không nhiễm từ 4,070,000đ014,070,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi SHRO.2K.005 Vỏ Tủ không nhiễm từ
42Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi SHRO.2K.006 Vỏ Tủ không nhiễm từ 4,190,000đ014,190,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi SHRO.2K.006 Vỏ Tủ không nhiễm từ
43Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.2K.007 Vỏ Tủ không nhiễm từ 4,320,000đ014,320,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.2K.007 Vỏ Tủ không nhiễm từ
44Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi SHRO.2K.008 Vỏ Tủ không nhiễm từ 4,670,000đ014,670,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi SHRO.2K.008 Vỏ Tủ không nhiễm từ
45Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi SHRO.2K.009 Vỏ Tủ không nhiễm từ 5,170,000đ015,170,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi SHRO.2K.009 Vỏ Tủ không nhiễm từ
46Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi SHRO.2P.005 Vỏ Tủ không nhiễm từ 4,000,000đ014,000,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi SHRO.2P.005 Vỏ Tủ không nhiễm từ
47Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi SHRO.2P.006 Vỏ Tủ không nhiễm từ 4,150,000đ014,150,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 6 lõi SHRO.2P.006 Vỏ Tủ không nhiễm từ
48Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.2P.007 Vỏ Tủ không nhiễm từ 4,250,000đ014,250,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.2P.007 Vỏ Tủ không nhiễm từ
49Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi SHRO.2P.008 Vỏ Tủ không nhiễm từ 4,600,000đ014,600,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 8 lõi SHRO.2P.008 Vỏ Tủ không nhiễm từ
50Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi SHRO.2P.009 Vỏ Tủ không nhiễm từ 5,100,000đ015,100,000đ Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi SHRO.2P.009 Vỏ Tủ không nhiễm từ
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Máy lọc nước RO Sơn Hà chính hãng 100% của Sơn Hà. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 2 năm 2019. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang