Quảng cáo số 1 X
Bồn nước Sơn Hà

Đang khuyến mại giảm giá 35% cho sản phẩm Thái dương năng TITAN. Thời gian từ 10/05/2015

Danh mục sản phẩm


Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD1200L

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD1200L

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD1200L
Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD1200L

Giá NY: 4,220,000 VNĐ

3,130,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD1500L F1140

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD1500L F1140

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD1500L F1140
Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD1500L F1140

Giá NY: 5,350,000 VNĐ

4,275,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD2500L F1140

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD2500L F1140

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD2500L F1140
Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD2500L F1140

Giá NY: 8,680,000 VNĐ

6,745,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD3000L F1380

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD3000L F1380

Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD3000L F1380
Bồn nước Sơn Hà Alpha ngang BAMD3000L F1380

Giá NY: 10,160,000 VNĐ

7,950,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1000 lít ngang

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1000 lít ngang

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1000 lít ngang
Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1000 lít ngang

Giá NY: 3,640,000 VNĐ

3,090,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1500 lít ngang F960

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1500 lít ngang F960

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1500 lít ngang F960
Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1500 lít ngang F960

Giá NY: 5,390,000 VNĐ

4,565,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 2000 lít ngang F1380

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 2000 lít ngang F1380

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 2000 lít ngang F1380
Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 2000 lít ngang F1380

Giá NY: 7,400,000 VNĐ

6,300,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 2500 lít ngang F1380

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 2500 lít ngang F1380

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 2500 lít ngang F1380
Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 2500 lít ngang F1380

Giá NY: 9,030,000 VNĐ

7,655,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 3000 lít ngang F1140

Bồn nước Sơn Hà 3000 lít ngang F1140

Bồn nước Sơn Hà 3000 lít ngang F1140
Bồn nước Sơn Hà 3000 lít ngang F1140

Giá NY: 9,970,000 VNĐ

7,770,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 4000 lít ngang

Bồn nước Sơn Hà 4000 lít ngang

Bồn nước Sơn Hà 4000 lít ngang
Bồn nước Sơn Hà 4000 lít ngang

Giá NY: 13,140,000 VNĐ

10,300,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 5000 lít ngang

Bồn nước Sơn Hà 5000 lít ngang

Bồn nước Sơn Hà 5000 lít ngang
Bồn nước Sơn Hà 5000 lít ngang

Giá NY: 16,085,000 VNĐ

12,550,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 6000 lít ngang

Bồn nước Sơn Hà 6000 lít ngang

Bồn nước Sơn Hà 6000 lít ngang
Bồn nước Sơn Hà 6000 lít ngang

Giá NY: 18,980,000 VNĐ

14,790,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD1000L

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD1000L

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD1000L
Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD1000L

Giá NY: 3,360,000 VNĐ

2,550,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD1200L

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD1200L

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD1200L
Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD1200L

Giá NY: 3,985,000 VNĐ

2,880,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD2500L ( Φ1380)

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD2500L ( Φ1380)

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD2500L ( Φ1380)
Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD2500L ( Φ1380)

Giá NY: 8,540,000 VNĐ

6,725,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD3500L (Φ1140)

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD3500L (Φ1140)

Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD3500L (Φ1140)
Bồn nước cao cấp Sơn Hà alpha đứng BAMD3500L (Φ1140)

Giá NY: 11,200,000 VNĐ

8,875,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 500 lít đứng

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 500 lít đứng

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 500 lít đứng
Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 500 lít đứng

Giá NY: 2,180,000 VNĐ

1,930,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 700 lít đứng

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 700 lít đứng

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 700 lít đứng
Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 700 lít đứng

Giá NY: 2,625,000 VNĐ

2,275,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1000 lít đứng

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1000 lít đứng

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1000 lít đứng
Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1000 lít đứng

Giá NY: 3,440,000 VNĐ

2,890,000 VNĐ

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1500 lít đứng F960

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1500 lít đứng F960

Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1500 lít đứng F960
Bồn nước cao cấp Sơn Hà i 1500 lít đứng F960

Giá NY: 5,150,000 VNĐ

4,325,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 1000 lít đứng

Bồn nước Sơn Hà 1000 lít đứng

Bồn nước Sơn Hà 1000 lít đứng
Bồn nước Sơn Hà 1000 lít đứng

Giá NY: 3,360,000 VNĐ

2,600,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 1500 lít đứng F960

Bồn nước Sơn Hà 1500 lít đứng F960

Bồn nước Sơn Hà 1500 lít đứng F960
Bồn nước Sơn Hà 1500 lít đứng F960

Giá NY: 5,020,000 VNĐ

3,925,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 2000 lít đứng F1140

Bồn nước Sơn Hà 2000 lít đứng F1140

Bồn nước Sơn Hà 2000 lít đứng F1140
Bồn nước Sơn Hà 2000 lít đứng F1140

Giá NY: 6,780,000 VNĐ

5,250,000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 2500 lít đứng F1140

Bồn nước Sơn Hà 2500 lít đứng F1140

Bồn nước Sơn Hà 2500 lít đứng F1140
Bồn nước Sơn Hà 2500 lít đứng F1140

Giá NY: 8,395,000 VNĐ

6,645,000 VNĐ

Thái dương năng TITAN 180 lít

Thái dương năng TITAN 180 lít

Thái dương năng TITAN 180 lít
Thái dương năng TITAN 180 lít

Giá NY: 13,800,000 VNĐ

8,480,000 VNĐ

Thái dương năng TITAN 200 lít

Thái dương năng TITAN 200 lít

Thái dương năng TITAN 200 lít
Thái dương năng TITAN 200 lít

Giá NY: 15,500,000 VNĐ

9,350,000 VNĐ

Thái dương năng TITAN 260 lít

Thái dương năng TITAN 260 lít

Thái dương năng TITAN 260 lít
Thái dương năng TITAN 260 lít

Giá NY: 19,500,000 VNĐ

12,650,000 VNĐ

Thái dương năng TITAN 320 lít

Thái dương năng TITAN 320 lít

Thái dương năng TITAN 320 lít
Thái dương năng TITAN 320 lít

Giá NY: 23,500,000 VNĐ

14,680,000 VNĐ

Thái dương năng Gold 160 lít F58

Thái dương năng Gold 160 lít F58

Thái dương năng Gold 160 lít F58
Thái dương năng Gold 160 lít F58

Giá NY: 7,950,000 VNĐ

5,960,000 VNĐ

Thái dương năng Gold 180 lít F58

Thái dương năng Gold 180 lít F58

Thái dương năng Gold 180 lít F58
Thái dương năng Gold 180 lít F58

Giá NY: 8,850,000 VNĐ

6,510,000 VNĐ

Thái dương năng Gold 200 lít F58

Thái dương năng Gold 200 lít F58

Thái dương năng Gold 200 lít F58
Thái dương năng Gold 200 lít F58

Giá NY: 9,200,000 VNĐ

7,340,000 VNĐ

Thái dương năng Gold 240 lít F58

Thái dương năng Gold 240 lít F58

Thái dương năng Gold 240 lít F58
Thái dương năng Gold 240 lít F58

Giá NY: 11,200,000 VNĐ

8,660,000 VNĐ

Thái dương năng Gold 190 lít F47

Thái dương năng Gold 190 lít F47

Thái dương năng Gold 190 lít F47
Thái dương năng Gold 190 lít F47

Giá NY: 8,800,000 VNĐ

6,630,000 VNĐ

Thái dương năng Gold 250 lít F47

Thái dương năng Gold 250 lít F47

Thái dương năng Gold 250 lít F47
Thái dương năng Gold 250 lít F47

Giá NY: 11,200,000 VNĐ

7,860,000 VNĐ

Thái dương năng Eco 200 lít

Thái dương năng Eco 200 lít

Thái dương năng Eco 200 lít
Thái dương năng Eco 200 lít

Giá NY: 8,750,000 VNĐ

6,980,000 VNĐ

Thái dương năng ECO 300 lít

Thái dương năng ECO 300 lít

Thái dương năng ECO 300 lít
Thái dương năng ECO 300 lít

Giá NY: 12,350,000 VNĐ

9,140,000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi lọc SHRO.019 không vỏ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi lọc SHRO.019 không vỏ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi lọc SHRO.019 không vỏ, có đồng hồ
Máy lọc nước RO Sơn Hà 9 lõi lọc SHRO.019 không vỏ, có đồng hồ

Giá NY: 5,250,000 VNĐ

4,680,000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.017 không vỏ có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.017 không vỏ có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.017 không vỏ có đồng hồ
Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.017 không vỏ có đồng hồ

Giá NY: 4,630,000 VNĐ

4,080,000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.018 không vỏ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.018 không vỏ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.018 không vỏ, có đồng hồ
Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.018 không vỏ, có đồng hồ

Giá NY: 4,990,000 VNĐ

4,380,000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.016 không vỏ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.016 không vỏ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.016 không vỏ, có đồng hồ
Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.016 không vỏ, có đồng hồ

Giá NY: 4,510,000 VNĐ

3,980,000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.01.7 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.01.7 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.01.7 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ
Máy lọc nước RO Sơn Hà 7 lõi SHRO.4K.01.7 Vỏ nhiễm từ, có đồng hồ

Giá NY: 4,980,000 VNĐ

4,350,000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4K.01.5 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4K.01.5 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4K.01.5 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ
Máy lọc nước RO Sơn Hà 5 lõi- SHRO.4K.01.5 vỏ tủ nhiễm từ, có đồng hồ

Giá NY: 4,740,000 VNĐ

4,100,000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2K.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ

Giá NY: 4,890,000 VNĐ

4,000,000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ
Máy lọc nước RO Sơn Hà SHRO.2P.01.5 Vỏ Tủ không nhiễm từ, có đồng hồ

Giá NY: 4,770,000 VNĐ

3,930,000 VNĐ

Icon_NPP

Nhà Phân Phối


Cửa hàng đại lý bồn nước Sơn Hà tại Hà Nội Cửa hàng đại lý bồn nước Sơn Hà tại Hà Nội

Trung Tâm Phân Phối Sản Phẩm bồn nước Sơn Hà Trên Toàn Quốc là đơn vị cung cấp sản phẩm Sơn Hà lớn nhất tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi là nhà phân phối của Tổng công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà có trụ sở tại Hà Nội hơn 10 năm qua. Chúng tôi đã thấu hiểu quan điểm, chính sách chiến lược của Tổng công ty là làm thế nào để đưa được sản phẩm tới tay người tiêu dùng trên khắp mọi miền Tổ quốc và bạn bè Quốc tế.


DMCA.com Protection Status