Chính sách dịch vụ

Chính sách bảo mật thông tin Chính sách bảo mật thông tin Thời gian gửi : 7/31/2014 3:21:44 PM Bảo mật thông tin là điều mà rất cần thiết cho khách hàng. Do đó chúng tôi cũng có những chính sách bảo mật thông tin riêng dành cho khách hàng khi ghé thăm website Bonnuocsonha.vn và mua hàng như sau :
Chính sách bảo hành sản phẩm Chính sách bảo hành sản phẩm Thời gian gửi : 7/31/2014 3:17:28 PM Bảo hành sản phẩm là một trong những chính sách mà khách hàng quan tâm nhất khi quyết định lựa chọn sản phẩm. Vậy chúng tôi xin gửi tới khách hàng chính sách bảo hành sản phẩm của chúng tôi như sau :