Bồn nước Công Nghiệp Bồn nước Công Nghiệp là dòng sản phẩm bồn nước inox Sơn Hà dung tích lớn. Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, ... có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ đặt hàng theo dung tích bồn nước phù hợp với nhu cầu sử dụng, hoặc lựa chọn những loại dung tích có sẵn.