Bồn nước Sơn Hà SHi Bồn nước Sơn Hà SHi là dòng bồn nước Sơn Hà loai mới có nắp chụp giúp nước trong bồn loại bỏ các khí độc hại như Clo,Flo..và các tạp khí trong nước, giảm thiểu ăn mòn thân bồn, an toàn cho người sử dụng