Thái dương năng Thái dương năng Sơn Hà là dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời để làm nóng nước, không tiêu tốn điện năng.