Bảng giá bồn chứa nước inox Sơn Hà cao cấp trong tháng 11 - 2017

Tin tứcThời gian gửi:8/41/2017
Trung tâm phân phối bồn chứa nước SEABIG thông báo bảng báo giá bồn chứa nước inox Sơn Hà mới nhất trong tháng 11/2017!
Chắc hẳn nhiều người quan tâm tới sản phẩm bồn chứa nước inox Sơn Hà hay đang có ý định mang ngay một sản phẩm về nhà đang rất quan tâm tới giá của sản phẩm, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà nhu cầu sửa sang, mua sắm đồ đạc, thiết bị chuẩn bị cho năm mới đang tăng cao. 
 
Bảng báo giá bồn nước inox Sơn Hà tháng 11 - 2017

Để giải đáp băn khoăn, tò mò của người tiêu dùng về giá của bồn chứa nước inox Sơn Hà, Trung tâm phân phối bồn nước SEABIG xin đưa ra bảng báo giá mới nhất trong tháng 11 - 2017!
 
STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN
1 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720) SHD500 1,840,000đ 01 1,840,000đ
2 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720) SHD700 2,092,000đ 01 2,092,000đ
3 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960) SHD1000 2,515,000đ 01 2,515,000đ
4 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980) SHD1200 2,766,000đ 01 2,766,000đ
5 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050) SHD1350 3,159,000đ 01 3,159,000đ
6 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960) SHD1500F960 3,835,000đ 01 3,835,000đ
7 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140) SHD1500F1140 3,917,500đ 01 3,917,500đ
8 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140) SHD2000F1140 4,990,000đ 01 4,990,000đ
9 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380) SHD2000F1380 5,270,000đ 01 5,270,000đ
10 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380) SHD2500F1380 6,515,000đ 01 6,515,000đ
11 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380) SHD3000F1380 7,620,000đ 01 7,620,000đ
12 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420) SHD4000F1420 9,240,000đ 01 9,240,000đ
13 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420) SHD5000F1420 11,365,000đ 01 11,365,000đ
14 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420) SHD6000F1420 13,200,000đ 01 13,200,000đ
15 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720) SHN500 2,020,000đ 01 2,020,000đ
16 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720) SHN700 2,292,000đ 01 2,292,000đ
17 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960) SHN1000 2,715,000đ 01 2,715,000đ
18 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980) SHN1200 2,966,000đ 01 2,966,000đ
19 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050) SHN1350 3,419,000đ 01 3,419,000đ
20 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960) SHN1500F960 4,075,000đ 01 4,075,000đ
21 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140) SHN1500F1140 4,187,500đ 01 4,187,500đ
22 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140) SHN2000F1140 5,290,000đ 01 5,290,000đ
23 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380) SHN2000F1380 5,510,000đ 01 5,510,000đ
24 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140) SHN2500F1140 6,635,000đ 01 6,635,000đ
25 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380) SHN2500F1380 6,755,000đ 01 6,755,000đ
26 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140) SHN3000F1140 7,550,000đ 01 7,550,000đ
27 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380) SHN3000F1380 7,860,000đ 01 7,860,000đ
28 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420) SHN4000F1420 9,760,000đ 01 9,760,000đ
29 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420) SHN5000F1420 11,885,000đ 01 11,885,000đ
30 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420) SHN6000F1420 13,920,000đ 01 13,920,000đ
31 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720) BAMD500 1,840,000đ 01 1,840,000đ
32 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720) BAMD700 2,092,000đ 01 2,092,000đ
33 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960) BAMD1000 2,515,000đ 01 2,515,000đ
34 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980) BAMD1200 2,766,000đ 01 2,766,000đ
35 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050) BAMD1350 3,159,000đ 01 3,159,000đ
36 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960) BAMD1500F960 3,835,000đ 01 3,835,000đ
37 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140) BAMD1500F1140 3,917,500đ 01 3,917,500đ
38 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140) BAMD2000F1140 4,990,000đ 01 4,990,000đ
39 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380) BAMD2000F1380 5,270,000đ 01 5,270,000đ
40 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140) BAMD2500F1140 6,395,000đ 01 6,395,000đ
41 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380) BAMD2500F1380 6,515,000đ 01 6,515,000đ
42 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140) BAMD3000F1140 7,270,000đ 01 7,270,000đ
43 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380) BAMD3000F1380 7,620,000đ 01 7,620,000đ
44 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420) BAMD4000F1420 9,240,000đ 01 9,240,000đ
45 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420) BAMD4500F1420 10,302,500đ 01 10,302,500đ
46 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420) BAMD5000F1420 11,365,000đ 01 11,365,000đ
47 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420) BAMD6000F1420 13,200,000đ 01 13,200,000đ
48 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720) BAMN500 2,020,000đ 01 2,020,000đ
49 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720) BAMN700 2,292,000đ 01 2,292,000đ
50 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960) BAMN1000 2,715,000đ 01 2,715,000đ
51 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980) BAMN1200 2,966,000đ 01 2,966,000đ
52 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050) BAMN1350 3,419,000đ 01 3,419,000đ
53 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960) BAMN1500F960 4,075,000đ 01 4,075,000đ
54 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140) BAMN1500F1140 4,187,500đ 01 4,187,500đ
55 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140) BAMN2000F1140 5,290,000đ 01 5,290,000đ
56 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380) BAMN2000F1380 5,510,000đ 01 5,510,000đ
57 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380) BAMN2500F1380 6,755,000đ 01 6,755,000đ
58 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140) BAMN3000F1140 7,550,000đ 01 7,550,000đ
59 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380) BAMN3000F1380 7,860,000đ 01 7,860,000đ
60 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420) BAMN4000F1420 9,760,000đ 01 9,760,000đ
61 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420) BAMN4500F1420 10,822,500đ 01 10,822,500đ
62 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420) BAMN5000F1420 11,885,000đ 01 11,885,000đ
63 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420) BAMN6000F1420 13,920,000đ 01 13,920,000đ
64 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F1140 7,270,000đ 01 7,270,000đ
65 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420 SHD4500F1420 10,302,500đ 01 10,302,500đ
66 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F1140 6,395,000đ 01 6,395,000đ
67 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420 SHN4500F1420 10,822,500đ 01 10,822,500đ
68 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420) SHN3500F1420 8,765,000đ 01 8,765,000đ
69 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420) BAMD3500F1420 8,445,000đ 01 8,445,000đ
70 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420) SHD3500F1420 8,445,000đ 01 8,445,000đ
71 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 (F1420) BAMN3500F1420 8,765,000đ 01 8,765,000đ
Một tin khá mừng, là dù vào những tháng cuối năm song giá bồn chứa nước Sơn Hà vẫn không hề bị tăng như sự đoán trước đó, vẫn duy trì ổn định,
không làm ảnh hưởng tới nhu cầu chọn mua thiết bị của người tiêu dùng.

Hãy đến Trung tâm phân phối bồn nước SEABIG - 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0918 762 536 để được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất về giá thành và nhu cầu sử dụng nhé!
Nhận xét đánh giá
Máy lọc nước thông minh chính hãng Karofi rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì Ngày nào đó bạn cần Thay lõi lọc nước có thể bạn mua thêmBình nóng lạnh hay bạn mua sản phẩm Thiết bị vệ sinh Viglacera, trang bị Kangaroo với Kangaroo với Máy lọc nước hoặc lõi lọc nước chính hãng Lọc nước giếng khoan